Повідомлення

 про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Свинарської сільської  ради "Про місцеві податки і збори на     

            2019рік"

     Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики Свинарська сільська рада  повідомляє про наміри щодо оприлюднення проекту регуляторного акту "Про місцеві податки і збори на 2019 рік". Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту - на дошці оголошень у приміщенні сільської  ради та на офіційному сайті сільської  ради. Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі протягом місяця (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 20351, Черкаська область, Уманський район, с.Свинарка , вул.Молодіжна ,4а, тел. 95-2-94  .

                     Аналіз

 регуляторного впливу проекту рішення Свинарської сільської   

         ради «Про місцеві податки на 2019 рік»

 підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою КМУ № 308 від 11.03.2004року.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. У зв’язку з дією Податкового кодексу України (далі – Кодекс) сільською  радою розроблено проект рішення «Про місцеві податки на 2019 рік». Згідно із ст. 10 та п. 12.3 ст. 12 Кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки і збори в межах своїх повноважень.

 2. Визначення цілей державного регулювання. Метою прийняття проекту рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» є:

1. Запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положення про них;

 2. Встановлення рівних умов розвитку підприємництва на території сільської ї ради на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

 3. Забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4. Збільшення надходжень по місцевих податках і зборах до сільського бюджету.

5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягення зазначених цілей. За умови невстановлення місцевих податків та зборів рішення сільської  ради, відповідно до пункту 10.3 ст. 10 Кодексу місцеві податки і збори на території сільської  ради стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат сільського  бюджету. Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції. Обраний спосіб досягення встановлених цілей є раціональним оскільки: - Відповідає п. 10.3 ст. 10 Кодексу, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; - Забезпечує досягення цілей державного регулювання; - Забезпечує реалізацію потребам у вирішенні проблем; - Встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і зборів, що надходять до місцевого бюджету.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської  ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Свинарської сільської  ради. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території Свинарської сільської  ради  пропонується шляхом прийняття рішення Свинарської сільської їради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік». Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиний і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на необхідності виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення. Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Свинарської сільської  ради  з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 5. Обгрунтування можливості досягення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту. Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків і зборів в Свинарській сільській раді  раді.  та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. У разі запровадження запропонованого проекту рішення  сільської  ради «Про місцеві податки на 2019 рік» очікується наступний результат:

1. Відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту 10.3 ст. 10 Кодексу та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2. Створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків;

3. Надходження до сільського  бюджету місцевих податків з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери.

 7. Строк дії. Строк дії рішення обмежений та встановлюється на 2019 рік.

8. Показники ефективності регуляторного акта.

1. Надходження до сільського  бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення ссільської  ради.

2. Кількість платників місцевих податків, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту. 3. Рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

 9. Відстеження результативності регуляторного акта. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження буде застосовано аналіз даних бюджетої звітності. Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської  ради встановлені: базове – до дня набрання чинності регуляторного акту; повторно – через рік після набрання чинності регуляторного акту; періодично – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

       Сільський  голова                           М.В.Гончарук